VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS / MĀCĪBU DARBS / Rīgas 75.vidusskola