Pretkorupcijas pasākumu izpilde / DOKUMENTI / Rīgas 75.vidusskola